Skip to Content


Hem : Om Golfkatalogen

Om Golfkatalogen

Presentation


Vad är Golfkatalogen?
Golfkatalogen fokuserar på information om golf. I grunden tillhandahåller vi en avancerad sökmotor och katalog som organiserar och möjliggör för användare och besökare att snabbt och enkelt lokalisera olika golfrelaterade resurser på Internet. Vi levererar informationstjänster av högsta kvalitet för både nytta och nöje för golfare och golfbranschens olika aktörer. Ambitionen är att komplettera och bredda Golfsverige med en svensk generell golfsöktjänst till gagn för alla aktörer inom svensk golf.

Hur fungerar det?
Med en kombination av informationsteknologi och omfattande redaktionella insatser, kan en hög kvalitetsnivå på innehållet uppnås. Detta är en ständigt pågående process för att hålla informationen uppdaterad. Klassificering och kategorisering av informationen baseras på vårt system och arbetssätt för att göra en s.k. taxonomi av företags och organisationers informationsresurser. Våra resurser för research- och analysarbete är vidare en helt avgörande del i Golfkatalogens uppbyggnad och utveckling. När det gäller den kontinuerliga uppbyggnaden av innehållet i söktjänsten & katalogen så kan informationen komma från flera olika källor som t.ex. indexerat material från våra sökrobotar, direktregistrerad av webbplatsägare eller införd av någon av Golfkatalogens redaktörer. Innan publicering och oavsett ursprunglig källa så bedöms och kategoriseras det manuellt av någon redaktör för att säkerställa kvaliteten. Med kvalitet i detta stadie avses framförallt att det på något sätt ska vara relevant för Golfkatalogens målgrupper. Vi gör alltså själva ingen kvalitetsbedömning i sig av de olika produkter och tjänster vi länkar till, men möjliggör naturligtvis för besökarna att dela med sig av deras erfarenheter via betygsättning och recensioner.

Företaget
Ägare till Golfkatalogen Sverige och golfkatalogen.se är företaget META Affärsutveckling. Företaget firade sitt 15-års jubileum år 2009, och är sedan grundandet specialiserat på informations- och kunskapshantering. Utöver golfkatalogen.se driver företaget idag bl.a. också två nischade branschportaler med specialinriktning på områdena omvärldsanalys, Competitive Intelligence och Knowledge Management. Kunderna i dessa verksamheter är huvudsakligen större företag, myndigheter och regeringar i Norden och på den nordamerikanska marknaden. Vi arbetar med en outsourcing- & samarbetsstrategi för flera funktioner inom alla verksamhetsområden som gör att vi kan utnyttja vår egen och andras kompetens på bästa sätt. Det kan gälla allt från IT-jurister till annonssäljare beroende på aktuella behov.

Mer information


Annonsera

Föreslå/Ändra länkar

Kontaktinformation

Press Center

Vanliga frågor

Upphovsrätt, Cookies, integritet och villkor

Legal Notices